เกี่ยวกับเรา


pmgตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี ภายใต้การนำของ คุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ที่มุ่งมั่น สรรสร้าง บริษัท พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป จำกัด เพื่อให้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านสื่อสำหรับ SMEs ของไทย และมุ่งมั่นในการเป็นสื่อกลางเพื่อให้คำปรึกษา และสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างครบวงจร ด้วยเจตนารมย์อันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือ SMEs ไทย ให้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาประเทศ ผ่านช่องทางสื่อ และเครื่องมือที่หลากหลายอย่างครบวงจร ด้วยกลยุทธ์ในการเป็น “SMEs Success Solution” ผ่าน 5 Solutions ดังนี้


Media Solution - การผลิตสื่อครบวงจร ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย

Digital Solution - การให้คำปรึกษาด้านการพัฒนากลยุทธ์ การใช้เครื่องมือออนไลน์ สร้าง และดูแลโซเชียลมีเดีย รวมทั้งสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายทั่งในและต่างประเทศให้ภาคธุรกิจ SME ผ่านช่องทาง E-Commerce Platform

Training Solution - การสร้าง และถ่ายทอดองค์ความรุ้ด้านการบริหารจัดการ และทักษะเชิงวิชาชีพผ่านสถาบันอบรม

Event Solution - การจัดงานกิจกรรม และงานแสดงสินค้านิทรรศการแบบครบวงจร

Trading Solution - การพัฒนาแบรนด์ผลิตภัณฑ์ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ


PMG Corporation ได้เติบโตเคียงข้าง SMEs และก้าวขึ้นมายืนอยู่บนเวทีระดับแนวหน้า เป็นที่รู้จักและโดดเด่นในฐานะที่เป็น Solution สำหรับ SMEs จากความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เป็นอย่างดีมาโดยตลอด


PMG Corporation จะยังคงยืนหยัดในการสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างผู้ประกอบการที่มีคุณภาพทั้งที่เป็นรายใหม่ และต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการรายเดิมให้แข็งแกร่ง และก้าวสู่ความสำเร็จ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง


เราไม่ได้แค่พัฒนา SMEs แต่เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย