ข้อจำกัดของ facebook ในการทำธุรกิจ


26 มิ.ย. 2560 16:21 น. | ความรู้

ในยุคสมัยที่โซเชียลมีเดียกลายเป็นสื่อหลักทำให้มีผู้ประกอบการจำนวนมากหันมาใช้สื่อชนิดนี้ในการทำธุรกิจ โดยเฉพาะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าโดยตรง แต่ก็ใช่ว่าโซเชียลมีเดียจะตอบโจทย์การทำธุรกิจได้เสมอไป เมื่อข้อมูลมีปริมาณมากขึ้นจำนวนคนที่ติดต่อมากขึ้น ผู้ประกอบการก็ต้องหาเครื่องมือที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตต่อไปได้

 

ข้อจำกัดของโซเชียลมีเดียในการทำธุรกิจ
-ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อค้นหาข้อมูลเก่า ทำให้ยากต่อการค้นหา
-การใช้งานโซเชียลมีเดียแต่ละตัวต้องทำการสมัครสมาชิกและต้องทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
-ข้อมูลที่อยู่บนโซเชีบลมีเดียไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการทำ SEO โดยเฉพาะ ส่งผลต่อการค้นหาผ่าน Google
-การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต้องส่งผ่านโซเชียลมีเดียแต่ละตัวเท่านั้นไม่สามารถส่งข้อมูลแบบสาธารณะได้
-ไม่มีระบบที่รองรับการซื้อขายอย่างเต็มรูปแบบ

 

ส่วนการใช้เว็บไซต์ในการสื่อสารกับลูกค้านั้นมีข้อดีมากมายไม่ว่าจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ เพราะถือว่าเป็นสื่อที่เผยแพร่แบบสาธารณะมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่ามีตัวตนของธุรกิจจริง นอกจากนี้ยังมีเรื่องของระบบซื้อขายในตัวทำให้การสั่งซื้อทำได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และที่สำคัญถูกออกแบบมาให้รองรับการทำ SEO โดยตรงทำให้การค้นหาผ่าน Google มีโอกาสพบเจอได้ทันที แต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งในเรื่องของเวลาและตัวเงิน

 

ข้อจำกัดของเว็บไซต์ในการทำธุรกิจ
-ต้องใช้เวลามากในการเรียนรู้เพื่อติดตั้งและดูแลระบบ
-การอัพเดทข้อมูลต้องทำผ่านระบบหลังบ้านทำให้ไม่คล่องตัว
-เป็นการสื่อสารทางเดียว ทำให้โต้ตอบกับลูกค้าแบบเรียลไทม์เป็นไปได้ยาก
-มีค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่สำหรับติดตั้งเว็บไซต์และค่าโดเมนเนม

 

Socialpage จึงเกิดขึ้นเพื่อทำการสลายข้อจำกัดต่างๆ ของการใช้งานโซเชียลมีเดียและการใช้งานเว็บไซต์ที่กล่าวมาข้างต้น โดยมีความสามารถดังนี้
-การค้นหาข้อมูลย้อนหลังทำได้ง่ายขึ้น เมื่อข้อมูลในโซเชียลมีเดียจะถูกนำไปทำเป็นข้อมูลบนเว็บไซต์
-ลูกค้าไม่ต้องทำการสมัครสมาชิก และไม่ต้องทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ก็เข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ได้
-ข้อมูลที่อยู่บนโซเชียลมีเดียถูกนำขึ้นไปบนเว็บไซต์เพื่อรองรับการทำ SEO โดยตรง
-การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสามารถส่งข้อมูลแบบสาธารณะผ่านเว็บไซต์ได้
-ใช้เวลาน้อยมากในการเรียนรู้เพื่อติดตั้งและดูแลระบบ
-การอัพเดทข้อมูลทำผ่านโซเชียลมีเดียได้โดยตรงทำให้มีความคล่องตัว
-สามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้ทันที
-มีค่าใช้จ่ายน้อยแต่ได้ทั้งพื้นที่สำหรับติดตั้งเว็บไซต์และโดเมนเนม
-มีระบบรองรับการซื้อขายอย่างเต็มรูปแบบ
-มีระบบอีเมลมาร์เก็ตติ้งเพื่อส่งข่าวสารให้ลูกค้า

รวมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการเชื่อมต่อสร้างเว็บไซต์ใหม่จากข้อมูลบนโซเชียลมีเดียได้ที่ socialpage.asia